Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Služba za odnose s javnošću obavlja poslove koji se odnose na: informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika, potpredsjednika Vlade i ministara bez portfelja; prezentovanje strateških politika i kapitalnih projekata Vlade i drugih aktivnosti od značaja za rad Vlade u domaćoj i inostranoj javnosti; planiranje, organizovanje i praćenje konferencija, brifinga i drugih medijskih aktivnosti i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Vlade, kao i izradu i plasiranje javnosti i medijima odgovarajućeg foto, i video materijala; koordinaciju komunikacionih aktivnosti ministarstava I organa u njihovom sastavu;  uređivanje  i administriranje web portala Vlade na crnogorskom i engleskom jeziku, podportala predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade, Generalnog sekretarijata Vlade kao i drugih interaktivnih komunikacionih servisa; kreiranje i objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama, upravljanje Pres centrom Vlade i organizacija medijskih događaja, akreditovanje domaćih i inostranih novinara za medijske događaje u organizaciji Vlade.

Kontakt

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 848+382 20 482 846