Služba za pravne i opšte poslove

U Službi za pravne i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje prava i obaveza državnih službenika, imenovanih i postavljenih lica iz radnog odnosa, razvoj ljudskih resursa, koji podrazumijeva unapređenje kadrovskih kapaciteta i edukaciju zaposlenih, učestvovanje u postupku selekcije kandidata za prijem u radni odnos, ocjenjivanje zaposlenih, izradu opštih akata za prijem službenika, vođenje personalnih dosijea zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje iz radnog odnosa, izradu nacrta akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade, priprema Kadrovskog plana, vođenje Centralne kadrovske evidencije, poslove prijave i odjave zaposlenih, opšte poslove a naročito poslove tehničkog i tekućeg održavanja zgrade Vlade, trebovanje i raspodjelu kancelarijskog materijala, poslove prijema, evidentiranja i otpremanja materijala koji se dostavljaju Vladi i njenim radnim tijelima, članovima Vlade i Generalnom sekretarijatu Vlade, daktilografske poslove, vođenje odgovarajuće dokumentacije i izradu odgovarajućih izvještaja, kao i druge poslove iz djelokruga Službe.

Kontakt

Služba za pravne i opšte poslove

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 888+382 20 482 887