Stanica Popović

V.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove

Datum i mjesto rođenja:

5. jun 1959.

Obrazovanje:

1974 – 1978. Ekonomska škola „Mirko Vešović“, Podgorica

1978 – 1982. Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

1984.   Stručni ispit za rad u državnim organima

1992.   Pravosudni ispit

1994.   Diplomatska akademija „Gavro Vuković“ (specijalni diplomatski kurs)

2013.   Advokatski ispit

2014.   Diplomatsko – konzularni ispit

Međunarodna usavršavanja:

2000 – 2002. Program trenera EU, realizovano kroz Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, organizaciji Instituta za evropsku politiku i privredu, INWENTA, Berlin

2000.    Sertifikat „Civil Service College“, London

2001.    Sertifikat „Introduction to the Law of the European Union“, u organizaciji OSCE/ODIHR i u saradnji sa Nansen Dialogue Centrom

2001.    Simpozijum o multilateralnoj razmjeni iskustavao reformi građanskih zakona u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Ministarstva pravde Mađarske i Ministarstva pravde Njemačke, Budimpešta

2002.    Studijska posjeta nacionalnim i EU institucijama u Berlinu i Briselu, u organizaciji Instituta za evropsku politiku, Berlin

2005.    Evropska ljetnja akademija, Ohrid

2006.    Studijska posjeta Diplomatske akademije Republici Sjevernoj Makedoniji

Projekti:

2001 – 2004. Etički kodeks državnih službenika i namještenika; set projekata o etici u različitim oblastima

2001 – 2002. Metodologija izrade zakona i drugih pravnih propisa

Strani jezici:

Engleski

Njemački

Radno iskustvo:

1983 – 1995. SOUR Industriaimport – RO Unutrašnja trgovina, Podgorica

1995 – 1999.  Savjetnica u Centru za mediteranske studije; samostalna savjetnica u Ministarstvu inostranih poslova Republike Crne Gore

1999 – 2001. Pomoćnica republičkog sekretara za zakonodavstvo u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo

2002 – 2006. Samostalna savjetnica I, sekretarka administracije u Diplomatskoj akademii „Gavro Vuković“ u Ministarstvu inostranih poslova Republike Crne Gore

2007 – 2011. I sekretarka – konzulka u Ambasadi Crne Gore u Republici Srbiji

2011 – 2012. I savjetnica u Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova

2012 – 2013. Šefica Odsjeka za međunarodno-pravnu pomoć u Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija

2013 – 2015. Opunomoćeni ministar u Direkciji za konzularne poslove i konzularnu politiku u Generalnom direktoratu za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija

2015 – 2019. I savjetnica u Ambasadi Crne Gore u Republici Sloveniji

2019 – 2021. Direktorka Direkcije za međunarodno-pravnu pomoć i opšte poslove u Generalnom Direktoratu za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

2021.   V.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova