Stipendije Vlade Mađarske

Objavljeno: 22.02.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Sadržaj:
Vlada Mađarske, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), dodjeljuje ograničen broj stipendija za master studije, u akademskoj 2021/2022. godini, za sljedeće oblasti:Stipendija obuhvata:Prijavljivanje i proces selekcije:Kandidati će biti birani na osnovu sljedećih kriterijuma:Potrebna dokumentacija:

Vlada Mađarske, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), dodjeljuje ograničen broj stipendija za master studije, u akademskoj 2021/2022. godini, za sljedeće oblasti:

1. Inženjerstvo u upravljanju vodoprivredom (Univerzitet “Szent István”),
2. Inženjerstvo zaštite životne sredine (Univerzitet “Szent István”).
3. Proizvodnja usjeva (Univerzitet „Szent Istvan“).
Ovi master kursevi biće organizovani ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Predavanja u trajanju od 4 semestra (22 mjeseca) održavaju se na engleskom jeziku. Poželjno je da kandidati nijesu stariji od 30 godina. Program finansira Ministarstvo poljoprivrede Mađarske, a namijenjen je kandidatima iz sljedećih zemalja:

Albanije, Avganistana, Azerbejdžana, Alžira, Angole, Jemena, Jordana, Jermenije, Bangladeša, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Burkine Faso, Crne Gore, Čada, Egipta, Etiopije, Zambije, Gane, Gruzije, Jordana, Kazahstana, Kenije, Kosova, Kirgistana, Laosa, Libana, Sjeverne Makedonije, Madagaskara, Malija, Mijanmara, Moldavije, Mongolije, Namibije, Nigerije, Sjeverne Koreje, Filipina, Palestine, Republike Kapo verde, Srbije, Somalije, Južnog Sudana, Sudana, Tadžikistana, Turkmenistana, Ugande, Ukrajine, Uzbekistana, Vijetnama i Jemena.

*Reference za Kosovo treba podrazumijevati u kontekstu Rezolucije Savjeta bezbjednosti 1244 (1999)

Stipendija obuhvata:

• Troškove prijavljivanja i školarine tokom studija, sa osnovnim knjigama i sveskama,
• Smještaj u studentskom domu,
• Životne troškove,
• Zdravstveno osiguranje.

Sve navedene troškove finansira Vlada Mađarske, u skladu sa Sporazumom potpisanim između FAO i Mađarske, 2007. godine.

Stipendija pokriva samo troškove studenta, a ne i članova njegove porodice.

Prijavljivanje i proces selekcije:

Proces selekcije primjenjivaće se na stipendije koje počinju u septembru 2021. godine, a odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši prethodni uvid u kandidature i podnosi aplikacije Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih prosljeđuje odgovarajućem univerzitetu, po izboru kandidata. Kandidati moraju podnijeti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea se neće razmatrati.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da pristupe usmenom ili pismenom ispitu iz engleskog jezika, kao dio procedure prijema. Univerziteti koji učestvuju u ovom programu vrše dalju selekciju i obavještavaju uspješne kandidate. U selekciji studenata učestvuju samo navedeni univerziteti, bez ikakvog uključivanja FAO. Odabrane kandidate obavijestiće i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske.

Kandidati će biti birani na osnovu sljedećih kriterijuma:

• Državljanstvo i stalno prebivalište,
• Odlični rezultati u školi,
• Nivo znanja engleskog jezika (za programe koji se realizuju na engleskom jeziku),
• Motivisanost,
• Dobro zdravlje,
• Starosna dob (prioritet će imati kandidati mlađi od 30 godina)

Potrebna dokumentacija:

Zainteresovani kandidati treba da, elektronskom poštom, pošalju dosije koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

• Pravilno popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na internet adresi http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/ ,
• Skoriji CV,
• Kopija diplome gimnazije/srednje škole i prijepis ocjena,
• Kopija diplome o završenim studijama i prijepis ocjena,
• Kopija uvjerenja o znanju engleskog jezika,
• Kopije stranica pasoša na kojima se vidi datum izdavanja i isteka važnosti pasoša i njegov broj,
• Pismo preporuke,
• Motivaciono pismo,
• Ljekarsko uvjerenje izdato od doktora medicine,
• Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije pod istragom.

Sva dokumenta moraju biti na ENGLESKOM JEZIKU, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata (sudski tumač za engleski jezik). Dokumenta podnijeta na bilo kojem drugom jeziku neće biti prihvaćena. Na kandidatima je odgovornost da se uvjere da su dokumenta propisno prevedena I ovjerena od kompetentne službe; kao I da je svaki dokument sačuvan sa imenom koje pokazuje o kojem se dokumentu radi.

Kompletan dosije, sastavljen od navedene dokumentacije, kandidati treba da pošalju isključivo eklektronski FAO-u, 28. februara 2021. godine na:REU-Scholarship@fao.org

Kandidati koji nijesu bili izabrani prethodnih godina mogu ponovo da se prijave za ovaj program, za 2022/2023. godinu.

Papirne kopije dokumentacije, dostavljene poštom, ili kurirom, ili na bilo koji drugi način, neće biti uzete u razmatranje.

Trajanje stipendije se ne može produžiti, ili odložiti.

Ministarstvo poljoprivrede Mađarske potpisaće ugovor o studiranju sa odabranim studentom, kao donator ovog programa u vrijeme upisa prvog semestra.

Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja u vezi sa programom ili procedurom apliciranja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti FAO, naREU-Scholarship@fao.org

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 22.02.2021.
Rok za prijavu: 28.02.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?