Susret: Joković- Miler

Objavljeno: 08.02.2024. 06:00

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, primio je u posjetu ambasadora Republike Austrije u Crnoj Gori, Nj. E. Karl Milera.

Tokom susreta, ambasador Miler je istakao podršku Austrije Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i u drugim ključnim sektorima poljoprivrede. Poseban akcenat stavljen je na potencijale razvoja ruralnog turizma na sjeveru Crne Gore, visokokvalitetne proizvode, kao i na razmjenu iskustava u reformi šumarskog sistema prema austrijskom modelu.

Ministar Joković je naglasio da je od posebnog značaja podrška EU konzorcijuma kroz Twinning projekat „Jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja za sprovođenje zajedničke poljoprivredne politike“, gdje je Austrija vodeći partner, koji će pomoći administraciji u ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 11. poljoprivreda i ruralni razvoj.

Iskazana je zajednička posvećenost inicijativama u borbi protiv klimatskih promjena.

foto

Ambasador Miler je, u pratnji atašea za poljoprivredu i životnu sredinu, gospodina Kristijana Bravenca takođe održao sastanke sa direktorom Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Darkom Stojanovićem, i direktorom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimirom Đakovićem, gdje su razgovarali o iskustvima i perspektivama Austrije u tim sektorima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?