Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Svečano otvorena manifestacija “XXIIDani obrazovanja i učenja odraslih”

Objavljeno: 03.10.2023. 08:49 Autor: Magdalena Jovanović

Manifestaciju “XXII Dani obrazovanja i učenja odraslih”, koju Centar za stručno obrazovanje uz podršku Ministarstva prosvjete, tradicionalno organizuje svake godine za redom, svečano je danas otvorila Milijana Vukotić – Jelušić, državna sekretarka Ministarstva prosvjete.

„Tradicionalno, oktobar posvećujemo cjeloživotnom učenju ukazujući na razvojnu moć obrazovanja i učenja odraslih. Kako je EK ovu godinu proglasila godinom vještina, te učenje odraslih pomjerila u centar obrazovne politike, stoga je slogan ove 22. manifestacije „Vještine za zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju“. Sa oko 20 edukativnih aktivnosti koje će se od 2. do 31. oktobra realizovati u svim regijama Crne Gore, ali i van granica zemlje, kroz učešće na međunarodnim konferencijama, promovisaćemo vrijednosti zasnovane na cjeloživotnom učenju“, naglasila je državna sekretarka Vukotić-Jelušić.

Svjetska populacija sve više stari, a u Crnoj Gori se granica prosječne starosti povećava na 40 godina. 

„Mjere koje se preduzimaju još uvijek nisu zadovoljile evidentno nedostajuće brojne usluge podrške za život ovih lica u zajednici. Nedostaju brojni servisi kao i sistemska podrška licima čiji se radni vijek bliži završetku“, navela je Vukotić-Jelušić.

“Stvaranje novih obrazovnih prilika koje će graditi prostor za aktivno starenje pripremajući zaposlene za ulazak u novu životnu fazu koja počinje odlaskom u penziju, predstavlja  izazov za sistem obrazovanja i učenja odraslih”, istakla je Aleksandra Lalević, direktorica Centra za stručno obrazovanje.

Svjesni važnosti ove teme, Centar za stručno obrazovanje pokreće inicijativu za umrežavanje institucija sistema, poslodavaca i civilnog sektora kako bi se zadovoljile realne potrebe za kreiranjem aktivnosti koje će značiti važnu podršku kako zadravstvenom tako i penzionom sistemu, ali i posebno značajnu podršku samom pojednicu čiji se životni put bliži tako značajnom životnom raskršću, zaključila je Lalević.

O strategiji aktivnog starenja u Crnoj Gori na otvaranju ove manifestacije govorila je dr Anka Vukićević, generalna direktorica Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

XXII Dani obrazovanja i učenja odraslih započeli su panelom “Priprema za penzionisanje  i život u trećem dobu”. Moderatorka panela bila je Gordana Bošković, samostalna savjetnica I u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i CŽU u JU Centar za stručno obrazovanje. U panel diskusiji su učestvovale: Jelena Šofranac, psihološkinja, direktorica Doma starih “Podgorica”, Rosanda Kovijanić, penzionerka, Ana Jaredić, psihološkinja, NVO Centar za ženska prava, Dragana Pešić, socijalna radnica, načelnica Odjeljenja za razvoj i podršku u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu i Ljiljana Garić, andragoškinja, rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih i CŽU u JU Centar za stručno obrazovanje. Neka od pitanja na koja su odgovarale učesnice panela bila su: Da li i na koji način postoji društvena briga za lica koja odlaze u penziju? Imamo li društveni odgovor u vidu podrške? Da li je odlazak u penziju nova životna prilika ili stresna faza u životu kojom se zatvaraju vrata popularnosti u društvu? Na ova i mnoga druga pitanja odgovarale su učesnice panela.

Cilj manifestacije je upoznavanje svih zainteresovanih strana i građana sa dostignućima i aktuelnostima u obrazovanju odraslih, licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih i njihovom obrazovnom ponudom, aktivnostima nadležnih institucija i socijalnih partnera i poslodavaca na polju obrazovanja odraslih.

Manifestaciji su prisustvovali predstavnici: Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra, centara za socijalni rad, domova starih, NVO sektora, Crvenog krsta Crne Gore, Univerziteta “Mediteran”  mnogi drugi.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/3 Foto: Magdalena Jovanović
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?