Ugovori o pružanju usluga

Objavljeno: 12.01.2023. 13:16 Autor: Ministartsvo odbrane

1. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU BINE U KASARNI “MILOVAN ŠARANOVIĆ” U DANILOVGRADU,

2. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU BINE U KASARNI “MILOVAN ŠARANOVIĆ” U DANILOVGRADU,

3. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ZA KOMANDU U KASARNI “MILOVAN ŠARANOVIĆ” U DANILOVGRADU,

4. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADE ELABORATA SA PREDMJEROM RADOVA ZA SANACIJU OBJEKTA KN 21,

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?