Ukupni prihodi od turizma u prvom kvartalu ove godine iznose 119 miliona eura

Rezultati našeg rada uočljivi na svakom koraku, u svakoj oblasti. Ipak, turizam ove godine dominira.

Crna Gora je prihodovala samo u prvom kvartulu - više nego duplo bolji rezultat nego rekordne 2019. godine.

Prema podacima Centralne banke ukupni prihodi od turizma u prvom kvartalu ove godine iznose 119 miliona eura i više od 150% su veći u odnosu na prihode 2022. i 2019. godine u istom kvartalu.

Idemo ka najboljem rezultatu i istoriji naše države!

Crna Gora NA PRAVOM PUTU!

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?