UNDP objavljuje oglase za pripremu online kurseva u okviru projekta ,,Ubrzanje digitalnog upravljanja’’

Objavljeno: 17.11.2021. 14:09 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

UNDP u Crnoj Gori u okviru projekta ,,Ubrzanje digitalnog upravljanja’’ objavljuje oglase za pripremu online kurseva koje možete pogledati putem linkova u nastavku:
- Konsultant za izradu dizajna i razvoj online kursa o upravljanju otvorenim podacima
UNDP Jobs - 103286- Consultant for the Design and Development of E-lea
-Konsultant za izradu dizajna i razvoj online kursa o  digitalnom upravljanju i korišćenju digitalnih alata
UNDP Jobs - 103285- Consultant for the Design and Development of E-lea

Projekat ,,Ubrzanje digitalnog upravljanj’’ predstavlja UNDP mehanizam brze podrške za prevazilaženje COVID-19 krize i ima za cilj da podrži tranziciju ka efikasnom i otvorenom upravljanju, posebno doprinoseći institucionalnoj otpornosti i jačanju povjerenja građana i privrede u sistem. Ljudski razvoj u tom procesu je predstavljen kao prioritet i sve projektne aktivnost se implementiraju upravo sa ciljem da doprinesu kreiranju rodno odgovornih politika i usluga usklađenih sa potrebama građana i privrede.

Tri ključne oblasti u okviru kojih će se sprovode projektne aktinosti tiču se:

-uspostavljanja pravne regulative i institucionalnog okvira za unapređenje digitalnog upravljanja,
-unapređenja saradnje javne uprave sa građanima i privredom u cilju unapređenja digitalnih servisa korišćenjem otvorenih podataka,
jačanja ljudskih kapaciteta javne uprave u cilju obezbjeđenja efikasnog sistema pružanja digitalnih usluga i kreiranja rodno odgovornih politika.

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 17.11.2021.
Rok za prijavu: 01.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?