Visoka delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore u posjeti Sjevernoj Makedoniji

Objavljeno: 13.09.2021. 15:30 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Stijović- Hodža: Ogroman prostor za saradnju, danas ćemo početi sa realizacijom

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sjeverne Makedonije ugostilo je danas visoku delegaciju iz Republike Crne Gore, koju je predvodio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, gospodin Aleksandar Stijović sa državnom sekretarkom Nikolinom Mišnić.

Posjeta Sjeverenoj Makedoniji

Na sastanku su definisane buduće aktivnosti za produbljivanje saradnje i postizanje mnogih zajedničkih ciljeva koji nas povezuju u susret poljoprivrednom, vodoprivrednom, fitosanitarnom, hidrometeorološkom, ekonomskom, kulturnom i istorijskom razvoju.

„Kao zemlje koje su u prošlosti pripadale istoj državi, vrijeme je za obnovu odnosa i intenziviranje saradnje, posebno u oblasti trgovine između dvije zemlje, koja se kontinuirano odvija bez većih problema u oblasti carina i fitosanitarne službe “ ocijenio je ministar Arjanit Hodža.

Resorni ministar je naglasio da će se u narednom periodu intezivirati saradnja u oblasti zaštite zdravlja životinja, fitosanitarne zaštite i zdravlja bilja, posebno u dijelu zajedničkih projekata za apliciranje za međunarodnu podršku, uz napomenu da dvije prijateljske zemlje do sada nijesu imale takav zajednički projekat.

“Takođe, do sada naše dvije zemlje nijesu potpisale bilateralni sporazum o saradnji u oblasti upravljanja vodama. Na današnjem sastanku pokrenuli smo inicijativu za početak pregovora za potpisivanje prvog ovakvog bilateralnog sporazuma, koji će omogućiti naučno -tehničku saradnju i razmjenu stručnih iskustava “, rekao je ministar Hodža.

Ovo je prvi sastanak dva ministra poljoprivrede koji će snažno doprinijeti unapređenju bilateralne saradnje između Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

„Za neke stvari ste ispred nas, a za neke je Crna Gora napredovala više od vas. Zato mislim da će produbljivanje saradnje biti od velikog interesa za obje zemlje. Uticaćemo na poboljšanje života, posebno u poljoprivrednom sektoru i razmenjivaćemo iskustva u svakoj oblasti, tako da možemo uticati na ukupnu ekonomiju, povećati trgovinu, poboljšati stanje u fitosanitarnom sektoru, vodoprivredi, hidrometeorologiji i svemu što ima snažan uticaj na razvoj poljoprivrede u obje zemlje”, istakao je ministar Stijović.

U oblasti hidrometeoroloških aktivnosti ostvarena je odlična saradnja, u okviru projekta „Prilagođavanje klimatskim promjenama, prekogranično upravljanje rizicima od poplava u slivu Drima“ koji podržava njemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Glavni cilj regionalnog projekta je poboljšano upravljanje rizikom od poplava u slivu Drima i implementacija Direktive EU o poplavama. U toku je projekat „Upravljanje poplavama i rizici od poplava u slivu Drima“, koji se sprovodi u Crnoj Gori, Albaniji i Republici Sjevernoj Makedoniji, a finansira ga Globalni fond za adaptaciju, a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija. Nacije (UNDP).

U okviru posjete, danas su u prostorijama MPŠV -a održani početni radni sastanci između delegacije Republike Crne Gore i direktora makedonskih agencija i uprava: Agencije za hranu i veterinu, Agencije za plaćanja, Uprave za vodoprivrede, Hidrometeorološke uprave i Politika Hidrometeorološke uprave.

Dvojica ministara saglasili su se da u narednom periodu ministarstva imaju još mnogo posla u cilju promocije i zajedničkog razvoja naših prijateljskih zemalja.

Ministar Hodža se zahvalio ministru Stijoviću na ukazanoj časti i povjerenju u pokretanju inicijative za iskorak u međunarodnoj saradnji, posebno u oblastima u kojima do sada nije bilo saradnje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?