Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Vlada usvojila Program razvoja zdravstvenog turizma i Plan pripreme zimske turističke sezone

Objavljeno: 14.10.2021. 10:57 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Realni i ostvarivi planovi za uspješne rezultate

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine s Akcionim planom i Plan pripreme zimske turističke sezone 2021/2022. godine, što predstavlja jasan pokazatelj strateški orjentisanog pristupa za oporavak, ali i dodatni razvoj turizma kod nas.

U Crnoj Gori postoji okvir za međsobnu povezanost turizma, zdravlja i drugih oblasti, kako bi država bila prepoznata kao zdravstveno-turistička destinacija sa potencijalom za podršku fizičkom i mentalnom zdravlju. Prirodne ljepote, geografska pozicija, bogata kulturno-istorijska baština i raznovrsna ponuda u dijelu prevencije, stomatologije i estetske hirurgije snažan su resurs koji će doprinijeti ostvarivanju ovog cilja.

Kako bi se u narednom periodu dobili konkretni rezultati osim pomenutog Programa kreiran je i Sažetak, kao prateći materijal dokumenta namijenjen široj javnosti, investitorima i potencijalnim zainteresovanim stranama u zdravstvenom turizmu.

Tokom izrade ovog dokumenta ostvarena je kvalitetna međuresorna saradnja, posebno između  Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva zdravlja, ali i drugih ministarstava nadležnih za regulisanje i/ili razvoj zdravstvenog turizma Crne Gore.

Navedeni Progam ima za cilj da usaglasi i uspostavi djelovanje glavnih razvojnih subjekata u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Ujedno, dokument će predstavljati platformu za podizanje konkurentnosti zdravstveno-turističke ponude Crne Gore, gdje se posebno ukazuje na potrebu prilagođavanja postojećih zakona, kao i na potrebu dodatnog obrazovanja pružaoca zdravstveno-turističkih usluga, akreditacije i sertifikacije ustanova itd...

Sagledavajući postojeće stanje u oblasti razvoja zdravstvenog turizma i kroz predstavljeni Akcioni plan, Program razvoja zdravstvenog turizma, podržava viziju da Crna Gora bude prepoznata kao razvijena destinacija u oblasti zdravstvenog turizma.

Isto tako, u cilju što bolje realizacije predstojeće zimske turističke sezone, na današnjoj Sjednici Vlade je usvojen i Plan pripreme zimske turističke sezone 2021/2022. godine, dokument koji sadrži informacije dostavljene od strane lokalnih samouprava sa uvrštenim planovima lokalnih turističkih organizacija, relevantnih državnih institucija, javnih preduzeća i skijališta.

 

Podsjećamo, godinama unazad su pripremani planovi ovakve vrste, ali su uglavnom prikazivali nerealne i ambiciozne rezultate koji nisu ostvarivi. Samim tim izvještaji o realizaciji istih nijesu imali adekvatnu upotrebnu vrijednost budući da nijesu bili u skladu sa planiranim obavezama.

U cilju što realnijeg i smislenijeg planiranja, metodologija izrade je promijenjena u odnosu na prethodnu, i svim zainteresovanim stranama su date jasne instrukcije na koji način mogu dostaviti informacije od suštinske važnosti, a koje se tiču zimske turističke sezone 2021/2022. godine.  

Ovakvi dokumenti predstavljaju konstruktivne korake u cilju unapređenja cjelokupnog stanja u turizmu, postavljajući temelje na realnim i ostvarivim rezultatima. Razmišljamo o racionalnoj i dugoročnoj upotrebi potencijala, a sve to za opšte dobro naših građana, jer na kraju oni moraju imati najviše beneficija od svakog gosta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?