Vladimir Vučinić

Generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Rođen je 11. marta 1982. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Obrazovanje

Diplomirao je na Američkom univerzitetu u Bugarskoj na smjerovima Političke nauke-međunarodni odnosi i evropske studije, a magistrirao na Evropskom koledžu u Brižu, Belgija, u oblasti evropske politike i administracije. Tokom osnovnih studija je jedan semestar završio na Univerzitetu Limerik, Republika Irska, u okviru programa razmjene studenata.

Karijera


Nakon završenih studija, zasnovao je radni odnos u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore u septembru 2005. godine u tadašnjem Sektoru za multilateralne odnose, gdje je bio zadužen za saradnju s Evropskom unijom. Nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, u periodu od 2007-2011. godine bio je treći sekretar u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji u Briselu.


Po povratku u zemlju u januaru 2011. godine, imenovan je za savjetnika Predsjednika Crne Gore za oblast bezbjednosti, odbrane i bezbjednosnih integracija, da bi 2012. bio imenovan za Sekretara pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Od oktobra 2012. godine do avgusta 2017. godine bio je I savjetnik u Misiji Crne Gore pri NATO, nakon čega je kratko vrijeme bio direktor Direkcije za međunarodne restriktivne mjere u Ministarstvu vanjskih poslova.

U novembru 2017. godine imenovan je za v.d. generalnog direktora Direktorata za NATO i politiku bezbjednosti Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, a u februaru 2018. za generalnog direktora.
Govori engleski, francuski i bugarski jezik, a ima dobro poznavanje makedonskog i osnovno poznavanje španskog i italijanskog jezika.

Kontakt

Vladimir Vučinić

generalni direktor
Adresa:
Stanka Dragojevića 26
Telefon:
+382 20 416 352+382 20 416 325
Fax:
+382 20 225 702