Vuk Rakočević

V.d. generalnog direktora za međunarodno pravne poslove

Obrazovanje:

Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Magistarske studije iz oblasti pravnih nauka, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Specijalističke akademske studije, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Polaznik I generacije, Diplomatska akademija „Gavro Vuković“

Diplomatsko-konzularni ispit

Viši savjetnički diplomatsko-konzularni ispit

Strani jezici:

Engleski

Slovenački

Njemački

Radno iskustvo:

2004 – 2007.   Samostalni savjetnik u Sektoru za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

2007 – 2010.   I sekretar u Ambasadi Crne Gore u Republici Sloveniji

2010 – 2013.   Savjetnik u Direkciji za privilegije i imunitete u okviru Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

2013 – 2016.   Šef Odsjeka za vize i prelete u okviru Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

2016 – 2020.   Savjetnik – konzul u Ambasadi Crne Gore u Republici Srbiji

2020 – 2022.   Direktor Direkcije za praćenje međunrodnog javnog prava i za restriktivne mjere, u zvanju ministra savjetnika, u Generalnom direktoratu za međunarodno pravne poslove

2022.  Ambasador, v.d. generalnog direktora za međunarodno pravne poslove

Predstavnik Crne Gore u Komitetu Savjeta Evrope za međunarodno javno pravo (CAHDI)

Član ekspertske grupe za sankcije u sklopu direktorata FISMA – Evropske komisije

Sertifikovani ekspert za oblast funkcionisanja Evropskog univerzitetskog instituta (EUI)

Član komiteta za implementaciju sankcija prema Ruskoj Federaciji na Zapadnom Balkanu kroz  poseban program za kontrolu izvoza i kontrolu granica (EXBS) podržan od strane Stejt Departmenta SAD i regionalnih kancelarija ambasada SAD

Predsjednik Radne grupe za donošenje novog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama

 Predstavnik Crne Gore u ekspertskoj grupi za međunarodno humanitarno pravo

 Član Komisije za međunarodnu saradnju Crvenog krsta Crne Gore

 Član mreže pravnih eksperata EURASIALAW

 Član Udruženja pravnika Crne Gore