Vukajlović: Postulati zelene i cirkularne ekonomije omogućavaju održivost poslovanja

Objavljeno: 02.12.2021. 13:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

V.d. generalna direktorica Direktorta za unapređenje konkurentnosti Olivera Vukajlović govorila je na jubilarnoj, desetoj međunarodnoj Konferenciji o ekonomiji „Montenegro 2021“ Privredne komore Crne Gore, koja je ove godine organizovana u saradnji sa Centralno evropskom inicijativom, održava se 2. i 3. decembra u hotelu „Splendid“ u Bečićima.

Olivera Vukajlović- konferencija PKCG

Poslovna zajednica je tokom protekle dvije godine pandemije kovida-19 izložena rizicima neizvjesnosti, kompleksnom situacijom na tržištu, poskupljenju sirovina, problemima sa očuvanjem likvidnosti i kadrova. Dvodnevni skup bavi se ekonomskim perspektivama regiona nakon pandemije, zelenom i cirkularnom ekonomijom kao nužnošću i posljedicom situacije u kojoj se nalazi svijet, odgovorom poslovne zajednice na krizu, te njenom spremnošću za digitalnu transformaciju.

Olivera Vukajlović je kazala da je u složenoj kriznoj situaciji Vlada reagovala promptno, paketima mjera koje su doprinijele da se sačuvaju radna mjesta i održi privredna aktivnosti. Poseban izazov bio je napraviti balans između zdravlja i pospješenja privredne aktivnosti. Napravljena je dobra i pravovremena priprema, pa se turistička aktivnost nesmetano odvijala uz poštovanje mjera, što je rezultiralo prihodima od 700 miliona eura. Time je premašen plan koji je Vlada utvrdila, a to je, prema njenim riječima stvorilo preduslove za kontinuirano ostvarenje suficita u budžetu.

“Moramo se kretati u pravcu digitalizacije i zelenog načina poslovanja, jer se to pokazalo adekvatnim u ovim uslovima. Imperativ je da promijenimo linearni model poslovanja i neiscrpno korišćenje prirodnih resursa, jer to dugoročno nije održivo, Postulati zelene i cirkularne ekonomije omogućavaju održivost poslovanja. Treba da naučimo kompanije da, umjesto proizvoda, nude rješenja, jer je to odgovor na ovakve ciklične situacije. Fokus treba da bude na izgradnji otpornosti privrede na sve buduće izazove poput ovih, a to se može samo kroz implementaciju postulata zelene ekonomije i digitalizacije “ rekla je Vukajlović.

Prema njenim riječima, budući ekonomski razvoj mora biti inkluzivan, jer se samo tako može postići njegov puni cilj. Istakla je značaj formiranja Eko fonda i Fonda za inovacije, kako bi preduzeća sa komponentom održivog razvoja mogla lakše doći do sredstava.

Vlada trenutno radi na uspostavljanju Kreditno garantnog fonda koji bi targetirao ovu sferu, te planira da kreira strateški okvir za cirkularnu ekonomiju koji bi služio za dalje usmjeravanje aktivnosti i mapirao osnovne potencijale.

“To bi bila sveobuhvatna strategija do 2030. godine”,  kazala je Vukajlović.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?