Zatvoren javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2021. godinu

Objavljeno: 09.09.2021. 12:12 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 76/21), program Mjera 2.1.14. – Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2021. godinu, objavljenim dana 20. jula 2021. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu “DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2021. godinu završava na dan 10. septembar 2021. godine, zbog utroška sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2021. godinu - mjera 2.1.14. - Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 10. septembra 2021. godine, biće odbijeni.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?