Zdenka Radulović

Šef Diplomatskog protokola

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Lični podaci:
Zdenka Radulović

Datum rođenja: 10. avgust 1957.godine
Bračno stanje: udata, dvoje djece
E-mail: zdenka.radulovic@mfa.gov.me

Obrazovanje


1981 - diplomirani pravnik, Pravni fakultet u Podgorici

Strani jezici: francuski, engleski

Karijera

2020  -   šef Diplomatskog protokola, ministar savjetnik, Odjeljenje za analitiku, Ministarstvo vanjskih poslova

2017-2020  ministar savjetnik, Ambasada Crne Gore, Pariz, Francuska

2013-2017  opunomoćeni ministar, Kabinet ministra vanjskih poslova i evropskih integracija

2012-2013   savjetnik ministra za opšta pitanja, Ministarstvo vanjskih poslova

2007- 2008 šef Diplomatskog protokola, Ministarstvo inostranih poslova

2006-2007  savjetnik, Sektor za bilateralnu saradnju, Ministarstvo inostranih poslova

2001-2004  šef Kabineta, Ministarstvo inostranih poslova

1992-2000  viši savjetnik za ekomnomsku saradnju sa prekomorskim zemljama, Republički sekretarijat za odnose sa inostranstvom

1983-1987  stručni saradnik, Odjeljenje za susjedne zemlje, Republički komitet za odnose sa inostranstvom

1981-1982  pripravnik, Republički komitet za odnose sa inostranstvom

Kontakt

Zdenka Radulović

šef Diplomatskog protokola
Adresa:
Stanka Dragojevića 31
Telefon:
+382 20 416 309
Fax:
+382 20 225 702