ЦОП26: Делегација Владе Црне Горе учествовала на Одбору за енергетику и климатске промјене

COP26: Delegacija Vlade Crne Gore učestvovala na Odboru za energetiku i klimatske promjene

У оквиру ЦОП26, глобалне конференције о климатским промјенама која се одржава у Глазгову, делегација Владе Црне Горе учествовала је на Одбору за енергетику и климатске промјене у организацији Енергетске заједнице и Програма ЕУ, гдје је сопштено да ће Црна Гора и убудуће имати подршку на пољу синергије енергетских и климатских политика, као и у дијелу финансирања процеса декарбонизације.

COP26: Delegacija Vlade Crne Gore učestvovala na Odboru za energetiku i klimatske promjene

Састанку су присустовали државни секретар за екологију МЕПГ-а, проф. др Данило Мрдак и државни секретар за енергетику и рударство МКИ-ја, Марко Перуновић. Њих двојица су истакли да ће Црна Гора даље наставити да се залаже за смањење ЦО2 емисија, јер је то у складу са оним што су наши развојни циљеви, затим циљеви краткорочног и дугорочног развоја енергетике, наравно, уз анализу социо-економских ефеката спровођења даљег смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште.

,,Као земља са снажним еколошким опредјелјенјем, али и земља посвећена одрживом развоју и зеленој развојној агенди, становишта смо да су за Црну Гору прихватљиве само најсавременије технологије са најнижом могућом или чак и нултом степеном емисије ГХГ-а’’ изјавио је Мрдак.

Очекивања бројних присутних представника земаља чланица Оквирне конвенције УН-а о климатским промјенама, представника еколошких организација, цивилног и НВО сектора, као и послових удружења из читавог свијета су да се настави са снажним прогресом оствареним у овој области и одлучно дефинише амбициозан програм рада за успостављање правила, процедура и управљачких оквира за пуну имплементацију обавеза из Париског споразума.

У складу са наведеним, указано је да Црна Гора остаје посвећена испуњавању циљева Европске агенде, као и међународних обавеза у циљу смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште уз јасно прихватање одговорности у реализацији зацртаних циљева, уз посебан акценат на финализацију Националних планова за енергетику и климатске промјене – НЕЦП.

,,Предстојећу трансформацију енергетског сектора као и комплетне индустрије, због наших развојних циљева, али и специфичности, посматрамо као прилику да уђемо у период динамичног и одрживог развоја који ће гарантовати раст економских активности, а тиме и стандарда наших грађана. Црна Гора као мали систем, кроз планирану трансформацију, може и мора да се креће прилично брзо са завидним адаптационим потенцијалом’’, истакао је Перуновић.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?