Предлог стратегије развоја женског предузетништва Црне Горе 2021-2024 с Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије за период 2021-2022. година и Извјештајем са јавне расправе

Објављено: 07.10.2021. 19:02
Опис:
Према попису становништва из 2011. године, жене представљају већину укупног становништва у Црној Гори (50,60%2), слично земљама Европске уније, гдје жене чине око 51% укупног становништва.
Аутор:
Влада Црне Горе