Предлог дневног реда за 48. сједницу Владе Црне Горе

Објављено: 26.11.2021. 06:36
Опис:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја с Извјештајем са јавне расправе; 2. Предлог ажурираног Кадровског плана органа државне управе и служби Владе Црне Горе за 2021. годину
Аутор:
Влада Црне Горе
docx22 KB