Регулисање односа са вјерским заједницама - Предлог уговора

Објављено: 08.07.2022. 18:15
Опис:
Стране уговорнице потврђују да су Српска Православна Црква (у даљем тексту: Црква) и Црна Гора (у даљем тексту: Држава) свака у свом пољу дјеловања, независне и самосталне и обавезују се да ће у међусобним односима у потпуности поштовати то начело.
Аутор:
Влада Црне Горе
pdf296 KB