Начин сортирања:
Министарство финансија и социјалног старања Јавна расправа о Нацрту закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2021. години

На основу члана 25 Закона о званичној статистици и систему званичне статистике ("Службени лист ЦГ", бр. 18/12 и 47/19),МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И СОЦИЈАЛНОГ СТА

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Извјештај са јавне расправе поводом израде Стратегије унапређења политике јавних набавки и ЈПП у Црној Гори за период 2021-2025 године

Извјештај са јавне расправе поводом израде Стратегије унапређења политике јавних набавки и ЈПП у Црној Гори за период 2021-2025 године

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о осигурању

У складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и страте

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив за јавну расправу о Нацрту стратегије за унапређење политике јавних набавки и јавно-приватног партнерства за период 2021-2025. године

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Продужење Јавне расправе о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма

Министарство финансија и социјалног старања продужиће Јавну расправу о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма до 30. априла 2021.године. Јавна р

Генерички чланак
Министарство финансија и социјалног старања Продужење Јавне расправе о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма

Министарство финансија и социјалног старања продужиће Јавну расправу о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма до 30. априла 2021.године. Јавна р

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Продужење Јавне расправе о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма

Министарство финансија и социјалног старања продужиће Јавну расправу о Нацрту закона о играма на срећу и наградним играма до 31. марта 2021.године.Јавна распра

Јавни позив
Министарство финансија и социјалног старања Јавна расправа о Нацрту закона о осигурању

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавна расправа о Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о депоновању и улагању средстава техничких резерви и средстава капитала друштва

Министарство финансија, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у

Вијести/Најаве
1