Izvještaj o realizaciji Programa rada za 2021. godinu, Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana donošenja Crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2021. godinu i Finansijski izvještaj za 2021. godinu Instituta za standardizaciju (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:46
Opis:
Izvještaj o realizaciji programa rada Instituta za 2021. godinu sadrži osnovne informacije o Institutu koje se odnose na: djelatnost Instituta, organe upravljanja, organizaciju Instituta, članstvo Instituta u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou, stručna tijela Instituta, članstvo u Institutu i finansiranje Instituta.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf4 MB