Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade zaposlenih u „Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ DOO Herceg Novi (bez rasprave) - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:12
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf857 KB