Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“- Podgorica za 2024. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 16:57
Opis:
Od svog osnivanja (»Sl. list RCG«, broj 40/96 kao Javna Ustanova) i nakon restruktuiranja 2012. godine (Vlada Crne Gore je 23. jula 2012. godine usvojila Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću gdje je Država jedini vlasnik) "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" – Podgorica (u daljem tekstu: CETI) ulaže značajne napore kako bi potvrdio ispravnost Odluke Vlade Crne Gore o osnivanju ovakve institucije i opravda ukazano povjerenje i uložena sredstva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf744 KB