Predlog za davanje saglasnosti za imenovanje izvršne direktorice Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“

Objavljeno: 21.03.2024. 15:19
Opis:
Daje se saglasnost da se za izvršnu direktoricu Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ imenuje mr VALENTINA RADULOVIĆ, na period od četiri godine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf105 KB