Informacija o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostora koji su u državnoj imovini na aerodromima u Podgorici i Tivtu (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:11
Opis:
Aerodromi Crne Gore kao privredno društvo koje je u vlasništvu Države, upravlja državnom imovinom i obaveznik je Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ broj 021/09 i 040/11). Navedenim Zakonom uređuju se korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koji pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi, dok Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini uređuje način, postupak, zaključenje ugovora i uslovi prodaje i davanja u zakup državne imovine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf270 KB