Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde za 2023. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 16:48
Opis:
Izvještaj o radu Ministarstva pravde za 2023. godinu pripremljen je u skladu sa članom 65 Zakona o državnoj upravi1 , članom 51 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave2 , kao i drugim obavezujućim aktima i javnim politikama. Izvještaj sadrži prikaz realizacije Programa rada Vlade Crne Gore iz 2023. godine, Programa rada Ministarstva pravde za 2023. godinu, izvršavanja zakona i drugih propisa, preduzetih mjera i njihovih rezultata u oblastima za koje je osnovano Ministarstvo.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf666 KB