Predlog akcionog plana zapošljavanja za 2024. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu

Objavljeno: 21.03.2024. 14:26
Opis:
Strateški prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja, kao i aktivna politika zapošljavanja utvrđeni su Nacionalnom strategijom zapošljavanja 2021-2025, čija obaveza donošenja je propisana članom 35 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Sl.list CG”, br.24/19).
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB