Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 16:24
Opis:
U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore”, br. 18/12 i 47/19), Uprava za statistiku je, u saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike, pripremila Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf373 KB