Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar

Objavljeno: 28.03.2024. 15:41
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Luka Bar“ AD Bar, zakazanoj za 1. april 2024. godine, određuje se Dino Tutundžić, načelnik Direkcije za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf117 KB