Predlog za izbor članova Odbora direktora "AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica"

Objavljeno: 13.01.2023. 15:29
Opis:
Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, saglasno članu 158 stav 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20 i 146/21), predložila Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica da za članove Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica, predstavnike državnog kapitala izabere: Ljiljanu Jokić Kapu, Igora Rackovića, dr Momčila Jelića i Mensura Bošnjaka.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf136 KB