Informacija o postupanju Skupštine opštine Budva po Odluci o upozorenju Skupštini opštine Budva (Službeni list CG, broj 22/24)

Objavljeno: 28.03.2024. 17:04
Opis:
Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. marta 2024. godine, donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Budva kojom je upozorila Skupštinu opštine Budva da, u roku od deset dana, izvrši zakonom utvrđene obaveze, i to da donese Starteški plan razvoja Opštine Budva, imenuje najviše dva potpredsjednika Opštine Budva i privremeno udalji sa rada predsjednika Opštine Budva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf125 KB