Informacija o početnim stanjima depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza budžeta Crne Gore na dan 01.01.2022. godine

Objavljeno: 18.05.2023. 14:40
Opis:
Ministarstvo finansija je pripremilo Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu i isti dostavilo Vladi Crne Gore na usvajanje.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf52 KB