Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma

Objavljeno: 28.07.2022. 17:06
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma imenuje se ARMEND MILLA, master biznis administracije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf190 KB