Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Centar za profesionalnu rehabilitaciju“

Objavljeno: 28.07.2022. 17:25
Opis:
Razrješavaju se predsjednica i član Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju, prije isteka mandata, i to: - Aleksandra Mugoša, profesor engleskog i italijanskog jezika i književnosti, predsjednica i - prim.doc.dr Mensud Grbović, specijalista medicine rada, član.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf380 KB