Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:13
Opis:
JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice se zahtjevom broj: 2372 od 21. juna 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf48 KB