Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar

Objavljeno: 28.03.2024. 15:40
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar, predstavnike državnog kapitala, izabere: Nikolu Vojvodića, Savu Ašanina, Dušana Masoničića, Milana Polovića i Milutina Lakićevića.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf86 KB