Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala

Objavljeno: 11.06.2021. 13:42
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf6 MB