Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za 2022. godinu (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:18
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf43 KB