Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 03.08.2022. 16:26
Opis:
MIROSLAVU MAŠIĆU, generalnom direktoru Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB