Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 16.11.2023. 17:35
Opis:
U Odluci o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG“, br. 37/21, 73/22 i 1/23) u tački 3 alineja 5 mijenja se i glasi: „ – ministar ekonomskog razvoja, član;“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf99 KB