Predlog programa gazdovanja šumama za 2023. godinu

Objavljeno: 12.01.2023. 15:33
Opis:
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u skladu sa članom 81 Zakona o šumama („Službeni list Crne Gore“ broj 74/10,47/15) izradila Godišnji program gazdovanja šumama za 2023. godinu (u daljem tekstu Program). Ovim Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti istih, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf676 KB