Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na Bledskom strateškom Forumu, Bled, Republika Slovenija, 29 – 30. avgusta 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:53
Opis:
Bledski strateški forum (BSF) je međunarodna konferencija u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije i nevladine organizacije Centar za evropske perspektive, koja jednom godišnje (od 2006) okuplja visoke zvaničnike iz regiona i Evrope, kao i ugledne predstavnike privatnog i civilnog sektora. C
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf158 KB