Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u pomorskom saobraćaju za 2023. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 16:23
Opis:
Osnivanje Nacionalnog odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju (u daljem tekstu: Odbor za olakšice) propisano je članom 45a Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list CG", br. 62/13, 6/14, 47/15, 71/17 i 77/20).
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf203 KB