Predlog platfome za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastanku ministara vanjskih poslova NATO, Brisel, Kraljevina Belgija, 3 - 4. april 2024. godine

Objavljeno: 28.03.2024. 16:53
Opis:
Sastanci ministara vanjskih poslova NATO su sastanci članica Alijanse koji se održavaju najmanje tri puta godišnje, a na kojima se procjenjuje rad NATO-a, kako po pitanju stepena implementacije ranijih donijetih odluka tako i u kontekstu pripreme novih odluka koje će biti donijete na najvišem nivou.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf426 KB