Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete

Objavljeno: 03.08.2022. 15:50
Opis:
Ovim Pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija Ministarstva prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrđuju se organizacione jedinice i njihov djelokrug, radna mjesta, broj izvršilaca, opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje, kao i raspoređivanje službenika i namještenika i zapošljavanje pripravnika.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf446 KB