Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar

Objavljeno: 28.03.2024. 15:37
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar, zakazanoj za 29. mart 2024. godine, određuje se Dino Tutundžić, načelnik Direkcije za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf119 KB