Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih

Objavljeno: 20.01.2023. 16:24
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih određuje se ZORAN JOJIĆ, profesor fizičke kulture, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf95 KB