Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD

Objavljeno: 22.03.2024. 13:51
Opis:
Vlada Crne Gore je, na sjednici od 21. marta 2024. godine, saglasno članu 13 stav 2 i članu 14 tačka 2 Zakona o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore („Službeni list CG", br. 88/09, 40/10, 80/17 i 125/23), a u vezi sa čl. 11, 17, 20 i 21 Statuta investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD („Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 82/17, 15/18, 58/18, 55/19, 102/20, 49/22, 19/23, 91/23 i 6/24), preložila Skupštini Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD da za članove Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD imenuje: mr Predraga Drecuna, dr Ninu Vujošević, doc. dr Mirjanu Čizmović, Vladimira Vujovića, dipl. pravnika i Valentinu Bjeletić, dipl. ing. elektrotehnike.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf145 KB