Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku

Objavljeno: 17.06.2022. 13:10
Opis:
U Zakonu o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05 i 76/06 i „Službeni list CG“, br. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19, 76/20 i 108/21) član 46 mijenja se i glasi: Nadležnost u bračnim i partnerskim sporovima
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf370 KB